PROTOTYPY
W tym dziale można zapoznać się z naszymi wdrożonymi prototypami dla Klientów i na potrzeby reklamowe.
PROTOTYPE OF TRANSPORTATION
MOTORBIKE
PRODUCT DESIGN
SUPER HERO
PRODUCT DESIGN
GOGGLES
PRODUCT DESIGN
SPEAKER 2.0