• Home
  • Projektowanie jachtów

Projektowanie jachtów

| Projektowanie jachtów.
Projektowanie jachtów to kolejna z naszych usług którą oferujemy Klientom z branży jachtowej szukających nowoczesnego projektowania i podejścia do tworzenia nowych projektów jachtów dzięki którym firmy mogą wyróżnić swoją ofertę. Oprócz samego projektowania proponujemy budowę modeli w mniejszej skali do prezentacji projektu w fazie przed produkcyjnej za pomocą technologi przyrostowych. Projektowanie jachtów które oferujemy jako usługę uwzględnia projektowanie zewnętrzne i projektowanie wewnętrzne. Całość projektujemy w programach Mesh dzięki którym możemy po zaprojektowaniu i zaplanowaniu wyglądu przedstawić projekt na realistycznych wizualizacjach, co jest bardzo ważne podczas prezentacji finalnego projektu w fazie przed produkcyjnej. Również podczas tworzenia modelu Mesh pracujemy nad modelem Cad który jest modelem parametrycznym i pozwala uwzględnić wszelkie techniczne aspekty projektu i zwymiarować projekt jachtu na potrzeby produkcyjne.
| Proces
Krótki opis etapów projektowania i realizacji zamówienia. 
Zebranie informacji o projekcie
W pierwszym kroku zostają zebrane wszystkie informacje na temat projektu.
- Research
- Gromadzenie danych o projekcie
Rysunek koncepcyjny
W drugiej fazie przygotowywujemy rysunki odręczne lub na tablecie w kolorze aby zobrazować pomysł i najważniejsze aspekty projektu.
- Rysunek odręczny
- Rysunek kolorowy przygotowany na tablecie
Model 3D
W kolejnej fazie zabieramy się za model 3D przygotowanej wcześniej koncepcji. W pierwszej fazie zostaje przygotowany model Mesh, ta technologia pozwala szybko przygotować finalną bryłę modelu 3D koncepcji pod docelową technologie produkcji.
- 3D Model Mesh
- Projektowanie pod wybraną technologię produkcji.
Optymalizacja modelu 3D
Po opracowaniu koncepcyjnego modelu 3D mesh, model zostaje dopracowany i zoptymalizowany pod kontem wybranej technologii produkcji.
- Dopracowanie modelu Mesh pod kontem produkcji
- Optymalizacja modelu
Przygotowanie modelu CAD
Po dopracowaniu modelu Mesh pod każdym kontem, stylistyka, montaż, technologia produkcji itp... Finalnie zostaje przygotowany model 3D w formacie CAD.
- Przygotowanie modelu parametrycznego CAD
- Export modelu do wybranego formatu
Wizualizacje 3D
Do każdego przygotowanego modelu 3D robimy profesjonalne wizualizacje 3D na jednolitym tle lub na przygotowanym otoczeniu specjalnie pod projekt. Jest również możliwość przygotowanie animacje 3D.
- Wizualizacje na jednolitym tle
- Wizualizacje w otoczeniu
- Animacje
| Kategorie
Poniżej przedstawiamy obsługiwane branże w kwestii projektowania jachtów.
Projektowanie jachtów motorowych
Projektowanie jachtów żaglowych
Projektowanie łodzi sportowych
| Baza projektów z kategorii projektowanie jachtów / łodzi.