• Home
  • Projektowanie pojazdów

Projektowanie pojazdów

Elektrycznych, specjalistycznych itp...
| Projektowanie pojazdów
Projektowanie pojazdów jest jedną z naszych najciekawszych specjalizacji, Oprócz samego projektowania jest również naszą pasją co przekłada się na efekt końcowy. Cały proces projektowania zaczyna się od zebraniu wszystkich potrzebnych informacji samego projektu. Następnym bardzo ważnym krokiem jest tworzenie różnych koncepcji które zawierają wszystkie najważniejsze aspekty projektu. Całość koncepcyjnego projektowania zamyka się procesem budowy modelu 3D który to jest tworzony zgodnie z warunkami homologacyjnymi pojazdów.
| Proces
Krótki opis etapów projektowania i realizacji zamówienia. 
Zebranie informacji o projekcie
W pierwszym kroku zostają zebrane wszystkie informacje na temat projektu.
- Research
- Gromadzenie danych o projekcie
Rysunek koncepcyjny
W drugiej fazie przygotowywujemy rysunki odręczne lub na tablecie w kolorze aby zobrazować pomysł i najważniejsze aspekty projektu.
- Rysunek odręczny
- Rysunek kolorowy przygotowany na tablecie
Model 3D
W kolejnej fazie zabieramy się za model 3D przygotowanej wcześniej koncepcji. W pierwszej fazie zostaje przygotowany model Mesh, ta technologia pozwala szybko przygotować finalną bryłę modelu 3D koncepcji pod docelową technologie produkcji.
- 3D Model Mesh
- Projektowanie pod wybraną technologię produkcji.
Optymalizacja modelu 3D
Po opracowaniu koncepcyjnego modelu 3D mesh, model zostaje dopracowany i zoptymalizowany pod kontem wybranej technologii produkcji.
- Dopracowanie modelu Mesh pod kontem produkcji
- Optymalizacja modelu
Przygotowanie modelu CAD
Po dopracowaniu modelu Mesh pod każdym kontem, stylistyka, montaż, technologia produkcji itp... Finalnie zostaje przygotowany model 3D w formacie CAD.
- Przygotowanie modelu parametrycznego CAD
- Export modelu do wybranego formatu
Wizualizacje 3D
Do każdego przygotowanego modelu 3D robimy profesjonalne wizualizacje 3D na jednolitym tle lub na przygotowanym otoczeniu specjalnie pod projekt. Jest również możliwość przygotowanie animacje 3D.
- Wizualizacje na jednolitym tle
- Wizualizacje w otoczeniu
- Animacje
| Kategorie
Lista potencjalnych kategorii projektowania w branży.
Pojazdy użytkowe
Projektowanie karoserii pojazdów użytkowych
- Projektowanie karoserii pojazdów użytkowych
- Projektowanie karoserii pojazdów elektrycznych
Wnętrza
Projektowanie wnętrz pojazdów
- Projektowanie nowych wnętrz pojazdów
- Przeprojektowywanie istniejących wnętrz pojazdów
- Doprojektowanie nowych elementów do wnętrz pojazdów
Pojazdy specjalistyczne
Projektowanie karoserii i wnętrz pojazdów specjalistycznych
- Projektowanie karoserii pojazdów specjalistycznych
- Projektowanie wnętrz pojazdów specjalistycznych
- Przeprojektowywanie karoserii pojazdów specjalistycznych
- Przeprojektowywanie wnętrz pojazdów specjalistycznych
| Wybrane projekty
| EXO ONE - 3 kołowy pojazd elektryczny
EXO ONE 1 osobowy pojazd zaprojektowany z myślą o innych użytkownikach dróg i parkingów. 
Więcej o projekcie EXO ONE, odwiedź projekt.