• Home
  • Projektowanie urządzeń medycznych

Projektowanie urządzeń medycznych

| Projektowanie urządzeń medycznych
Projektowanie urządzeń medycznych jest jedną z usług którą mogą zamówić u nas Klienci potrzebujący profesjonalnego projektowania każdego produktów lub urządzenia medycznego. Każdy produkt wymaga indywidualnego podejścia i przechodzi przez cały proces projektowania pozwalający zaprojektować najlepszy produkt dla Klienta według jego wytycznych. Projektowanie produktów medycznych w naszej firmie zaczyna się od zebrania wszelkich informacji na temat planowanego produktu. Wszelkie informacje pozyskane od Klienta pozwolą nam stworzyć pierwsze rysunki koncepcyjne dzięki którym możemy przejść do następnej fazy projektowania 3D w formacie CAD, w której to możemy wykluczyć problemy i rozwiązać ważne aspekty produktu odpowiedzialne za dobór materiałów, metodę wytwarzania, cel produktu jak i produkcje. Przy całym procesie ściśle współpracujemy z naszym Klientem który ma pełny wgląd do projektu na każdym etapie, dzięki temu możemy ominąć wiele problemów i spełnić oczekiwania Klienta.
| Proces
Krótki opis etapów projektowania i realizacji zamówienia. 
Zebranie informacji o projekcie
W pierwszym kroku zostają zebrane wszystkie informacje na temat projektu.
- Research
- Gromadzenie danych o projekcie
Rysunek koncepcyjny
W drugiej fazie przygotowywujemy rysunki odręczne lub na tablecie w kolorze aby zobrazować pomysł i najważniejsze aspekty projektu.
- Rysunek odręczny
- Rysunek kolorowy przygotowany na tablecie
Model 3D
W kolejnej fazie zabieramy się za model 3D przygotowanej wcześniej koncepcji. W pierwszej fazie zostaje przygotowany model Mesh, ta technologia pozwala szybko przygotować finalną bryłę modelu 3D koncepcji pod docelową technologie produkcji.
- 3D Model Mesh
- Projektowanie pod wybraną technologię produkcji.
Optymalizacja modelu 3D
Po opracowaniu koncepcyjnego modelu 3D mesh, model zostaje dopracowany i zoptymalizowany pod kontem wybranej technologii produkcji.
- Dopracowanie modelu Mesh pod kontem produkcji
- Optymalizacja modelu
Przygotowanie modelu CAD
Po dopracowaniu modelu Mesh pod każdym kontem, stylistyka, montaż, technologia produkcji itp... Finalnie zostaje przygotowany model 3D w formacie CAD.
- Przygotowanie modelu parametrycznego CAD
- Export modelu do wybranego formatu
Wizualizacje 3D
Do każdego przygotowanego modelu 3D robimy profesjonalne wizualizacje 3D na jednolitym tle lub na przygotowanym otoczeniu specjalnie pod projekt. Jest również możliwość przygotowanie animacje 3D.
- Wizualizacje na jednolitym tle
- Wizualizacje w otoczeniu
- Animacje